Zonnepanelen Zoelmond
Zonnepanelen Zoelmond
februari 22, 2024
Zonnepanelen Vianen plat dak
Zonnepanelen op plat dak Vianen
februari 26, 2024
Zonnepanelen Zoelmond
Zonnepanelen Zoelmond
februari 22, 2024
Zonnepanelen Vianen plat dak
Zonnepanelen op plat dak Vianen
februari 26, 2024

Hoe huishoudens die niet verduurzamen tot 2035 een hoge energierekening krijgen.

Urgentie van verduurzamen

In een wereld waarin klimaatverandering een steeds urgentere kwestie wordt, worden maatregelen om onze impact op het milieu te verminderen steeds belangrijker. Een recent nieuwsbericht benadrukt deze urgentie nogmaals: huishoudens die niet verduurzamen, worden tot 2035 geconfronteerd met aanzienlijk hogere energierekeningen.

Stijgende energiebelasting op gas

Het nieuwsbericht, gepubliceerd door NU.nl, wijst op het feit dat huishoudens die niet overstappen op duurzame energiebronnen en niet investeren in energiezuinige maatregelen, zoals isolatie en efficiënte verwarmings- en koelsystemen, zullen worden geconfronteerd met aanzienlijke kostenstijgingen in hun energierekeningen. Dit komt doordat de energiebelasting op gas de komende jaren aanzienlijk zal stijgen.

Huishoudens die niet verduurzamen, worden tot 2035 geconfronteerd met aanzienlijk hogere energierekeningen.


Dalende belasting op elektriciteit

Tegelijkertijd zal de belasting op elektriciteit juist dalen. Deze beleidsmaatregel van de overheid heeft tot doel duurzame energie te stimuleren en het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen.

Implicaties voor huishoudens en de samenleving

De implicaties van dit nieuws zijn enorm, niet alleen voor individuele huishoudens, maar ook voor de samenleving als geheel. Het onderstreept de noodzaak voor een grootschalige overgang naar duurzame energiebronnen en energie-efficiëntie.


Kortom, de urgentie van verduurzaming is duidelijk. Huishoudens die nu actie ondernemen om hun energieverbruik te verminderen en over te schakelen op duurzame energiebronnen, kunnen niet alleen geld besparen op hun energierekeningen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Bron: NU.nl


Stappen voor verduurzamen


  • Investeren in energiezuinigheid
  • Overschakelen naar duurzame energiebronnen
  • Bewust energieverbruik

Gratis adviesgesprek op locatie?